Polityka prywatności

W niniejszej Polityce prywatności (zwanej dalej również „Polityką”) wyjaśniamy, jakie dane zbieramy od osób odwiedzających witrynę CarEspresso.pl (zwaną dalej również „Witryną”), w jaki sposób je przetwarzamy i jakie są Twoje prawa.

Operatorem strony internetowej CarEspresso.pl i administratorem danych osobowych jest HETRA Media, s.r.o., ID 07045859 z siedzibą pod adresem Třebohostická 564/9, 100 00 Prague 10 (zwana dalej również „Administratorem”).

Przetwarzamy określone dane osobowe, które nam przekazujesz, a mianowicie:

 • komentarze i posty dyskusyjne, które są dodawane do witryny przez samego odwiedzającego i które stanowią treść witryny,
 • komunikacja elektroniczna między nami a odwiedzającym, w tym adresy elektroniczne (np. treść wiadomości e-mail z zapytaniami odwiedzających itp,)
 • Adres IP odwiedzającego, data i godzina dostępu do strony,
 • informacje o przeglądarce internetowej odwiedzającego oraz jego systemie operacyjnym i języku.

Przetwarzamy wszystkie dane osobowe automatycznie, z wyjątkiem komunikacji elektronicznej. Przetwarzamy je samodzielnie i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe są bezpieczne, a baza danych i jej kopie zapasowe są szyfrowane.

Przechowujemy dane osobowe do momentu, gdy odwiedzający zażąda ich usunięcia. Staramy się, aby dane osobowe były anonimowe i przetwarzane tylko przez rozsądny okres czasu.

Pliki cookie

Pliki cookie to krótkie pliki tekstowe wysyłane przez witrynę internetową do przeglądarki użytkownika. Pozwalają nam one rejestrować informacje o wizycie, które wykorzystujemy w celu ułatwienia kolejnej wizyty tego samego użytkownika. Pliki cookie pozwalają na lepsze i przyjemniejsze korzystanie i odwiedzanie witryny, ponieważ służą do przechowywania danych dostępowych użytkowników do ich konta itp.

Administrator może wykorzystywać następujące pliki cookie:

 • Techniczne pliki cookie, które pomagają nam zapewnić prawidłową funkcjonalność witryny oraz prawidłowe działanie i wyświetlanie osadzonych filmów, strumieni i treści społecznościowych za pomocą aplikacji stron trzecich (takich jak Youtube, Google, Facebook, Twitter, których plików cookie również używamy).
 • Tymczasowe pliki cookie, które są przechowywane tylko tymczasowo podczas sesji przeglądania i są usuwane z urządzenia po zamknięciu przeglądarki. Pozwalają nam one zoptymalizować działania odwiedzającego i zapamiętać wybrane przez niego ustawienia
 • Marketingowe pliki cookie, których używamy do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania ruchu w witrynie.

Użytkownik może kontrolować korzystanie z plików cookie za pośrednictwem przeglądarki. Możliwe jest usunięcie, zablokowanie lub całkowite wyłączenie korzystania z plików cookie. W przypadku wyłączenia lub ograniczenia plików cookie niektóre funkcje witryny mogą być niedostępne.

Korzystając ze strony, użytkownik wyraża zgodę na powiązanie z serwisami Google i Facebook, którym administrator może przekazywać informacje o jego zachowaniu na stronie, ale nie dane identyfikujące.

Dlaczego zbieramy dane?

Przetwarzamy dane osobowe z powodów określonych poniżej.

1) Komunikacja z osobami odwiedzającymi stronę

Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami z pytaniem, komentarzem lub inną informacją, staramy się odpowiedzieć na jego wiadomość. W związku z tym musimy pracować z Twoim adresem e-mail i informacjami, które nam przekazujesz.

2) Optymalizacja funkcjonalności witryny

Aby użytkownik mógł korzystać z naszej witryny, musimy o nią dbać i zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie. W związku z tym monitorujemy zachowanie odwiedzających na stronie, co czasami może wiązać się z danymi osobowymi (np. gdy podają nam swoją lokalizację lub ich zachowanie można powiązać z określonym kontem użytkownika).

3) Cele marketingowe

Jeśli użytkownik przekaże nam swoje dane osobowe, staramy się je przeanalizować i dowiedzieć się, jakimi treściami będą zainteresowani odwiedzający i jakie reklamy wyświetlać na naszej stronie. Jednak w takich przypadkach pracujemy z danymi, które nie pozwalają nam zidentyfikować konkretnego odwiedzającego (np. liczba odwiedzających określoną stronę itp.). Jeśli użytkownik wyrazi na to wcześniej zgodę, możemy również wysyłać mu wiadomości marketingowe pocztą elektroniczną.

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie:

1) Prawnie uzasadnionych interesów administratora w celach określonych w punktach od 1) do 3) powyżej

Obsługujemy Witrynę w ramach naszej działalności gospodarczej i staramy się, aby była ona przyjazna dla użytkownika oraz aby jej zawartość odpowiadała jego preferencjom. Obejmują one:

 • informacje o zachowaniu odwiedzających na Stronie,
 • informacje o komunikacji elektronicznej,
 • komentarze i posty dyskusyjne, które odwiedzający dodał do witryny,
 • Adres IP odwiedzającego, data i godzina dostępu do witryny,
 • informacje o przeglądarce internetowej odwiedzającego, systemie operacyjnym i języku.

Jakie są prawa użytkownika?

Staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić, że informacje o użytkowniku nie są traktowane w sposób, jakiego użytkownik by sobie nie życzył. w związku z tym użytkownikowi przysługują w szczególności następujące prawa:

1) Dostęp do swoich danych osobowych

Na żądanie użytkownika wydamy potwierdzenie, czy przetwarzamy jego dane osobowe. Jeśli je przetwarzamy, użytkownik ma również prawo do informacji określonych w art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Prześlemy mu te informacje bez zbędnej zwłoki, jednak użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości niezbędnych kosztów udzielenia informacji.

2) Korekta

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać poprawienia lub uzupełnienia danych osobowych, które gromadzimy na jego temat.

3) Prawo do usunięcia

Użytkownik może zażądać, abyśmy bez zbędnej zwłoki usunęli dotyczące go dane osobowe. Usunięcie jest możliwe, jeśli nie ma już uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub jeśli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Artykuł 17 RODO informuje o dokładnym zakresie prawa do usunięcia danych.

4) Ograniczenie przetwarzania

Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

5) Przenoszenie danych osobowych

Użytkownik może zażądać, aby przekazane nam dane osobowe zostały zapisane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, który można bez przeszkód przekazać innemu administratorowi danych.

6) Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które są przetwarzane w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów. Zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów użytkownika lub praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7) Wyjaśnienie

Użytkownik może zażądać wyjaśnień dotyczących przetwarzania danych osobowych, jeśli uważa, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.

8) Organ ochrony danych

W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przez nas obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów o ochronie danych, użytkownik ma prawo skontaktować się z organem ochrony danych.

Z tego samego powodu użytkownik może skontaktować się z nami bezpośrednio, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Wszystkie prawa (z wyjątkiem prawa do skontaktowania się z organem ochrony danych) można wykonywać, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 1. 5. 2023.

Regulamin Google i Polityka prywatności

W witrynie korzystamy z usług świadczonych przez platformę YouTube.

Podlegamy polityce prywatności i warunkom świadczenia usług Google oraz warunkom świadczenia usług YouTube. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź witrynę dostawcy:

Polityka prywatności i warunki Google

Warunki korzystania z usługi YouTube

Historia aktualizacji tego dokumentu

1. 5. 2023 – Dokument wydany po raz pierwszy

20. 12. 2023 – Dodanie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych