Jak prawidłowo używać fotelików samochodowych dla dzieci?

0
50
dziecko w foteliku samochodowym

Używanie fotelików samochodowych dla dzieci jest nie tylko konieczne dla ich bezpieczeństwa, ale także wyraźnie wymagane przez prawo. Co więcej, opisuje ono dokładnie, jak i gdzie należy go umieścić. We wszystkich przypadkach brane jest pod uwagę maksymalne bezpieczeństwo dziecka w foteliku i kierowcy. Istnieją jednak rzadkie sytuacje, w których dziecko nie musi siedzieć w foteliku samochodowym. W tym artykule omówimy wszystko, co należy wiedzieć o korzystaniu z fotelików samochodowych w pojeździe.

  Przewożenie dziecka w foteliku samochodowym

  Zasady korzystania z fotelików samochodowych w Polsce obowiązują od 1999 roku. Pierwotnie obowiązek korzystania z fotelika samochodowego ograniczony był do dzieci poniżej 12 roku życia, jednak obecnie kryterium to uległo zmianie. Obecnie głównym czynnikiem nie jest wiek, a wzrost. Każde dziecko powinno być przewożone w foteliku samochodowym do momentu osiągnięcia 150 cm!

  Oznacza to, że w pojazdach M1, N1, N2 i N3 wyposażonych w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, obowiązkowe jest przewożenie dziecka o wzroście poniżej 150 cm w foteliku samochodowym lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.

  Istnieją również wyjątki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami można zaprzestać używania fotelika samochodowego, jeśli wzrost dziecka przekracza 135 cm, a dziecko nie mieści się w foteliku samochodowym lub nie siedzi w nim wygodnie. W takim przypadku dziecko powinno być przewożone na tylnym siedzeniu pojazdu.

  Foteliki samochodowe w wieku do 3 lat muszą być wyposażone we własne pasy bezpieczeństwa. Dziecko musi być w nich prawidłowo usadowione i zabezpieczone. Należy uważać, w którym foteliku samochodowym przewozi się dziecko. Każdy fotelik samochodowy jest odpowiedni dla określonej wagi i wzrostu dziecka zgodnie z jego układem i konstrukcją.

  Niedopuszczalne jest zatem przewożenie dziecka w foteliku samochodowym, który nie odpowiada jego wadze lub wzrostowi. Maksymalne bezpieczeństwo podczas transportu jest zapewnione poprzez upewnienie się, że fotelik samochodowy spełnia jego specyfikacje i jest prawidłowo zamocowany zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji producenta fotelika samochodowego.

  Czy wiesz, jak przewozić troje dzieci, gdy nie możesz zmieścić trzech fotelików obok siebie? Jedno z dzieci może być przewożone wyłącznie na tylnym siedzeniu w zapiętych pasach bezpieczeństwa. Dziecko musi mieć ukończone 3 lata. W takim przypadku pas bezpieczeństwa powinien być dostosowany do wzrostu dziecka!

  Fotelik samochodowy montowany tyłem do kierunku jazdy?

  Foteliki samochodowe dla dzieci montowane tyłem do kierunku jazdy są częściej i dłużej używane w Europie niż na przykład w naszym kraju. W rzeczywistości, przewożenie dzieci tyłem do kierunku jazdy jest wysoce zalecane i uważane za bardzo bezpieczny sposób podróżowania. Cofanie dzieci minimalizuje ryzyko urazów kręgosłupa, szyi i głowy, ponieważ podczas hamowania występuje mniejsze przeciążenie niż podczas jazdy do przodu.

  We wszystkich konwencjonalnych przypadkach (samochody z systemem przytrzymującym) dziecko poniżej 150 cm musi być przewożone w foteliku samochodowym odpowiednim do jego wzrostu i wagi. Fotelik ten musi być zamontowany zgodnie z instrukcją na siedzeniu z działającą poduszką powietrzną.

  Nie dotyczy to sytuacji, gdy dziecko jest zwrócone przodem do kierunku jazdy. W takim przypadku fotelik nie może być używany z włączoną poduszką powietrzną! Dotyczy to w szczególności transportu na siedzeniu pasażera. Poduszka powietrzna musi być zawsze wyłączona, gdy fotelik samochodowy znajduje się na tym siedzeniu !

  info: Eksperci doradzają i zalecają pozostawianie dziecka w foteliku samochodowym tyłem do kierunku jazdy tak długo, jak to możliwe. Z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to najlepsza rzecz, jaką można zrobić!

  Foteliki samochodowe dla starszych i wyższych dzieci są zwykle umieszczane na tylnym siedzeniu za pasażerem. Dzięki temu, nawet jeśli jeden z opiekunów przewozi dziecko w pojeździe, może on obserwować w lusterku, co dzieje się podczas jazdy i w razie potrzeby łatwo sięgnąć do dziecka.

  Kiedy należy używać fotelika podwyższającego?

  Wraz z wiekiem dzieci mogą nie czuć się komfortowo i wygodnie w konwencjonalnym foteliku samochodowym. Podobnie jak w przypadku fotelika samochodowego, prawo reguluje również fotelik podwyższający. Wiek dziecka nie jest precyzyjnie określony i sprecyzowany, ale eksperci są zgodni, że korzystanie z fotelika podwyższającego powinno nastąpić jak najpóźniej i gdy rozwój szkieletu dziecka jest już na takim poziomie, że może ono siedzieć na foteliku podwyższającym w samochodzie.

  Dzieci o wzroście do 150 cm muszą jeździć w foteliku dziecięcym lub foteliku podwyższającym i tylko na tylnym siedzeniu. Wiek i waga nie mają tutaj znaczenia. Ważne jest, aby dziecko w foteliku samochodowym lub foteliku podwyższającym miało zawsze zapięte pasy bezpieczeństwa

  Jeśli dziecko nie osiągnęło jeszcze wzrostu powyżej 150 cm, obowiązkowe jest podróżowanie z urządzeniem przytrzymującym, tj. w odpowiednim foteliku samochodowym. Nawet fotelik podwyższający nie może konkurować z funkcjami bezpieczeństwa i być tak bezpieczny jak fotelik samochodowy.

  Owszem, fotelik podwyższający może podnieść wzrost dziecka, umożliwiając prawidłowe ułożenie pasów bezpieczeństwa (nad biodrami zamiast na wysokości brzucha i nad ramionami zamiast wokół szyi), ale w przeciwieństwie do fotelika samochodowego nie ma on ochrony bocznej, która chroniłaby głowę młodego pasażera podczas zderzenia.

  Szkielet dziecka rozwija się stopniowo, więc w wieku od 5 do 7 lat dziecko jest gotowe do siedzenia w foteliku podwyższającym. Fotelik podwyższający może być używany w wieku 5-7 lat, a o tym, kiedy używać fotelika podwyższającego w samochodzie, decyduje wzrost dziecka. Gdy dziecko osiągnie i przekroczy 150 cm wzrostu, może jeździć w samochodzie bez fotelika podwyższającego.

  Należy również zwrócić szczególną uwagę na sposób zapięcia pasów bezpieczeństwa dziecka. Pas bezpieczeństwa musi być zapięty w taki sposób, aby nie znajdował się na szyi dziecka. Jeśli dziecko gwałtownie zahamuje lub ulegnie wypadkowi, może być narażone na ryzyko uduszenia lub innych obrażeń. Jeśli dziecko ma zapięty pas bezpieczeństwa i znajduje się on na jego szyi, konieczne jest, aby dziecko miało pas bezpieczeństwa pod sobą!

  Zaletą fotelika podwyższającego jest niższa cena, a także łatwość montażu. Są to jednak tylko dwie zalety, które nie gwarantują bezpieczeństwa!

  Główne wady korzystania z fotelika podwyższającego to brak ochrony bocznej i podparcia głowy, brak pasów dostosowanych do typu ciała dziecka oraz nieprawidłowe ułożenie pasów na brzuchu, a także możliwy niekomfortowy ucisk na narządy wewnętrzne.

  Fotelik samochodowy dla dziecka na przednim siedzeniu

  Prawo dotyczące przewozu dzieci i stosowania fotelików samochodowych nie rozróżnia, w którym foteliku dziecko może być przewożone, a w którym nie. Prawdopodobnie najczęstszym sposobem przewożenia małego dziecka w foteliku samochodowym jest przednie siedzenie. Jest to korzystne dla matki podróżującej samotnie, aby mogła trzymać dziecko w zasięgu ręki. Należy pamiętać, że jeśli dziecko jest przewożone tyłem do kierunku jazdy w foteliku samochodowym na przednim siedzeniu, poduszka powietrzna pasażera musi być wyłączona! Niezastosowanie się do tego wymogu może mieć śmiertelne konsekwencje. Jeśli nie można wyłączyć poduszki powietrznej, należy zabezpieczyć dziecko na tylnym siedzeniu!

  Jazda bez fotelika samochodowego?

  Jak już wspomniano, stosowanie fotelików samochodowych dla dzieci w pojazdach jest obowiązkiem i koniecznością. Istnieją jednak wyjątki, kiedy możliwe jest przewożenie dziecka bez fotelika samochodowego. W jakich przypadkach jest to możliwe?

  • Jeśli waga i wzrost dziecka nie pozwalają na wybór właściwego i odpowiedniego fotelika samochodowego dla dziecka (dotyczy dzieci o wzroście powyżej 135 cm).
  • Podczas transportu przez służby bezpieczeństwa, takie jak pogotowie ratunkowe, policja lub straż pożarna.
  • Nie ma obowiązku przewożenia dziecka w foteliku samochodowym podczas transportu taksówką . Dziecko musi jednak mieć zapięte pasy bezpieczeństwa i nie może siedzieć na przednim siedzeniu.
  • Jeśli jednak stan zdrowia dziecka na to nie pozwala, wymagane jest zaświadczenie lekarskie.
  • W przypadku, gdy 3 foteliki samochodowe nie mieszczą się na tylnym siedzeniu, dziecko w wieku powyżej 3 lat może być przewożone na środkowym siedzeniu pośrednim, jeśli jest odpowiednio zabezpieczone pasem bezpieczeństwa. Ten przypadek nie jest już tak zalecany, lepiej, aby każde dziecko miało swój własny fotelik samochodowy.
  • Jazdy bez fotelika samochodowego można również bronić w nagłych przypadkach lub podczas przewożenia rannej osoby do szpitala lub w przypadku klęski żywiołowej itp.

  Przewożenie dzieci w ciężarówce

  Podobnie jak w przypadku przewożenia dzieci w samochodzie osobowym, podczas podróży ciężarówką lub samochodem ciężarowym dziecko powinno być przewożone w foteliku samochodowym, jeśli jego wzrost nie przekracza 150 cm, niezależnie od tego, czy ma 10 czy 15 lat. Natomiast wyższe dzieci, które mają ponad 150 cm wzrostu, mogą być przewożone wyłącznie przy użyciu pasów bezpieczeństwa.

  Samochód bez pasów bezpieczeństwa

  A co z bardzo rzadką obecnie opcją? Są to samochody bez pas ów bezpieczeństwa na siedzeniach, które dziś są głównie samochodami zabytkowymi. W takim przypadku kierowca nie może przewozić na siedzeniu pasażera dzieci poniżej trzeciego roku życia i mających mniej niż 150 cm wzrostu.

  Nie opłaca się jeździć bez fotelika samochodowego!

  Jazda bez fotelika samochodowego po prostu się nie opłaca i będzie kosztować sporo pieniędzy. Zarówno finansowo, ale przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, ponieważ jest to ogromne ryzyko. Niepotrzebnie narażasz swoje dziecko na ogromne ryzyko i narażasz jego życie!

  Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących fotelików samochodowych dla dzieci będzie wykroczeniem, za które grozi mandat w wysokości 300 zł.

  Mandat grozi również za przewożenie dziecka na kolanach! Lub jeśli dzieci są przewożone w foteliku samochodowym, ale fotelik lub dziecko nie są odpowiednio zabezpieczone.

  Jednocześnie zabronione jest przewożenie dziecka poniżej 3 roku życia w samochodzie, który nie ma fabrycznie zamontowanych pasów bezpieczeństwa!

  Zasady bezpieczeństwa fotelików samochodowych dla dzieci

  Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy przestrzegać ogólnych zasad i reguł:

  • Każdy fotelik samochodowy musi być certyfikowany!
  • Wybierając fotelik samochodowy, należy zwrócić uwagę na opinie, jakość wykonania i testy bezpieczeństwa przeprowadzone przez ADAC, AA Trust, EAMTC itp.
  • Dziecko musi znajdowaćsię w foteliku samochodowym podczas transportu.
  • Najbezpieczniejszym miejscem do przewożenia dzieci jest tylne siedzenie.
  • Fotelik samochodowy musi być dostosowany do wagi i wzrostu dziecka.
  • Dziecko musi być przypięte pasem bezpieczeństwa przed rozpoczęciem jazdy.
  • Przed odjazdem należy sprawdzić, czy fotelik samochodowy jest prawidłowo zamocowany i czy pas bezpieczeństwa jest zapięty.
  • W przypadku starszych dzieci należy używać fotelika podwyższającego, aby pas bezpieczeństwa nie przechodził przez szyję, lecz przez ramiona i klatkę piersiową .

  Uważaj na niezapięte pasy bezpieczeństwa. Należy również uważać na zabawki, które nie są zapięte, ponieważ mogą one poważnie zranić dziecko podczas jazdy lub wypadku!

  Często zadawane pytania i odpowiedzi

  Jak prawidłowo przewozić dziecko w samochodzie?

  Pierwotnie obowiązek korzystania z fotelika samochodowego był ograniczony do dzieci poniżej 12 roku życia, ale obecnie kryterium to uległo zmianie. Teraz głównym czynnikiem nie jest wiek, ale wzrost. Każde dziecko powinno być przewożone w foteliku samochodowym do momentu osiągnięcia 150 cm wzrostu.

  Jak używać fotelika samochodowego montowanego tyłem do kierunku jazdy?

  Eksperci doradzają i zalecają pozostawienie dziecka w foteliku samochodowym tyłem do kierunku jazdy tak długo, jak to możliwe. Pod względem bezpieczeństwa jest to najlepsza rzecz, jaką można zrobić! Cofanie jest możliwe na przednim siedzeniu, ale poduszka powietrzna musi być wyłączona!

  Kiedy należy zacząć używać fotelika podwyższającego?

  Dzieci o wzroście poniżej 150 cm muszą jeździć w foteliku dziecięcym lub foteliku podwyższającym i tylko na tylnym siedzeniu. Wiek i waga nie mają tu znaczenia. Ważne jest to, że dziecko w foteliku samochodowym lub foteliku podwyższającym musi mieć zawsze zapięte pasy bezpieczeństwa. Oczywiście fotelik podwyższający nie jest tak bezpieczny jak fotelik samochodowy, dlatego zaleca się pozostawienie dziecka w foteliku samochodowym tak długo, jak to możliwe.

  Jakie są kary za jazdę bez fotelika samochodowego?

  Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących fotelików samochodowych dla dzieci jest wykroczeniem, za które grozi mandat w wysokości 300 zł. Mandat grozi również za przewożenie dziecka siedzącego na kolanach! Lub jeśli dzieci są przewożone w foteliku samochodowym, ale fotelik lub dziecko nie są odpowiednio zabezpieczone.

  Poprzedni artykułMikrosen. 5 wskazówek, jak go uniknąć
  Następny artykułNaprawa karoserii po gradobiciu
  Uwielbiam nieplanowane podróże samochodem gdziekolwiek, kiedykolwiek, na jakkolwiek długą podróż. Lubię duże samochody, które są praktyczne i mogą przewieźć wszystko, co przyjdzie mi do głowy na weekend. Posiadam prawo jazdy od 18 roku życia i cieszę się beztroską i swobodną jazdą tam, gdzie chcę. Na CarEspresso piszę głównie artykuły informacyjne i praktyczne porady dotyczące jazdy.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj