Bezpieczna odległość między pojazdami

0
47
Bezpieczna odległość

Istnieje wiele przyczyn wypadków drogowych, ale jedną z najczęstszych jest niezachowanie wystarczającej bezpiecznej odległości między pojazdami. Nie ma w tym nic skomplikowanego. To stara dobra „zasada trzech sekund”, którą możemy zastosować w niemal każdej sytuacji.

Bezpieczeństwo za kierownicą i bezpieczeństwo na drogach jest priorytetem numer 1! Jazda defensywna lub bezpieczna jazda zapewni ci bezpieczeństwo na drogach , a w rezultacie możesz uniknąć większości najczęstszych wypadków i ich przyczyn, takich jak nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niewystarczająca odległość między pojazdami itp.

Dlaczego potrzebujemy bezpiecznych odstępów?

Jest to jedna z najprostszych i najłatwiejszych zasad zmniejszania ryzyka wypadku na drodze. W razie niebezpiecznej sytuacji każdy ułamek sekundy się przyda i może uratować życie. Ludzki mózg potrzebuje średnio 0,75 sekundy na zarejestrowanie niebezpiecznej sytuacji i tyle samo czasu zajmuje mu jej przetworzenie. Hamulce rozwijają niezbędną intensywność po 0,1 sekundy. Ale mówimy tu głównie o samochodach. Autobusy i ciężarówki mogą potrzebować nawet 6 razy więcej czasu.

Reakcja a droga hamowania

W kontekście bezpiecznej odległości należy wyjaśnić dwa pojęcia: drogę reakcji i drogę hamowania. Odległość potrzebna do zatrzymania pojazdu to droga reakcji i hamowania. Czas reakcji lub odległość oblicza się od momentu, w którym kierowca obserwuje, ocenia sytuację i rozpoczyna hamowanie. Z drugiej strony, droga hamowania to konkretny moment, w którym samochód faktycznie zaczyna hamować i zwalniać. Jest to zatem odległość, jaką samochód pokonuje podczas faktycznego hamowania. Na drogę hamowania ma wpływ prędkość, ale także inne parametry.

Bezpieczna odległość to co najmniej 3 sekundy!

Zasada 3 sekund jest takim uniwersalnym narzędziem. Jest to średni czas reakcji kierowcy i rozpoczęcia skutecznego hamowania. Pamiętaj, że bezpieczna odległość jest różna przy różnych prędkościach. Na przykład na mokrej drodze, na śniegu lub lodzie bezpieczna odległość musi być jeszcze większa niż w standardowych warunkach.

Bezpieczna odległość przy różnych prędkościach

Bezpieczna odległość musi być również zachowana przy różnych prędkościach. Pojazdy powinny zatem utrzymywać między sobą odległość, którą można pokonać przy danej prędkości w ciągu 3 sekund, zakładając, że drogi są suche, a także w standardowych warunkach:

  • 50 km/h – 25 metrów.
  • 90 km/h – 45 metrów.
  • 120 km/h – 60 metrów.

Jak zachować bezpieczną odległość między samochodami?

Zachowanie bezpie cznej odległości to jedna z najważniejszych i zarazem najbardziej podstawowych zasad ruchu drogowego. Nie wyobrażasz sobie sposobu na zachowanie 3-sekundowego odstępu między pojazdami? Nie potrzebujesz nawet stopera. Po prostu wybierz stały obiekt na drodze, którym może być znak lub drzewo, a co najmniej trzy sekundy muszą minąć, zanim samochód przed tobą dotrze do tego miejsca.

Jazda na zderzaku: ryzyko wysokich mandatów

Zgodnie z nowymi przepisami bezpieczna odległość między pojazdami na tych trasach jest ustalona na poziomie połowy ich aktualnej prędkości. Oznacza to, że odległość od poprzedzającego pojazdu powinna wynosić 70 m przy prędkości 140 km/h, 60 m przy prędkości 120 km/h, 50 m przy prędkości 100 km/h itd.

Istnieje oczywiście wyjątek od ustalonej reguły wyprzedzania. Kierowcy wykonujący ten manewr nie są zatem zobowiązani do zachowania bezpiecznej odległości. Jeśli jednak nie wyprzedzą, a mimo to nie zachowają bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu, grozi im mandat w wysokości od 300 do 500 zł oraz utrata 6 punktów karnych.

Nie lekceważ bezpiecznej odległości!

Prawidłowo skoncentrowanego kierowcę obowiązuje zasada trzech sekund. W tym czasie powinien on zarejestrować sytuację, ocenić ją i odpowiednio intensywnie zahamować. Mówimy tu jednak o warunkach idealnych. Jeśli pojazd z przodu nagle uderzy w coś niespodziewanie, czas ten będzie niewystarczający. Najlepiej więc dodać jeszcze jedną sekundę do odstępu, a w złych warunkach starać się zachować odstęp od 4 do 5 sekund.

Bezpieczna odległość między pojazdami zgodnie z prawem

Pojęcie bezpiecznego odstępu jest zdefiniowane zgodnie z art. 19 ustawy Prawo o ruchu drogowym[Bezpieczna prędkość. Odstęp między pojazdami]

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków drogowych, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu drogi i widoczności, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

2. Kierowca pojazdu powinien:

  1. jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierowcom;
  2. hamować w sposób, który nie zagraża ani nie utrudnia bezpieczeństwa ruchu;
  3. utrzymywać odległość niezbędną do uniknięcia kolizji, jeśli pojazd przed nim zahamuje lub zatrzyma się.

3. Poza obszarem zabudowanym, na dwukierunkowych drogach dwujezdniowych, kierowca pojazdu z indywidualnym ograniczeniem prędkości lub pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 7 m musi zachować taką odległość od pojazdu silnikowego znajdującego się przed nim, aby inne pojazdy wyprzedzające mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między nimi. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem rozpoczyna wyprzedzanie lub jeżeli wyprzedzanie jest zabronione.

3a. Podczas jazdy po autostradzie lub drodze ekspresowej kierowca utrzymuje minimalną odległość między prowadzonym przez siebie pojazdem a pojazdem znajdującym się przed nim na tym samym pasie ruchu. Odległość tę, wyrażoną w metrach, określa się jako co najmniej połowę liczby określającej prędkość pojazdu prowadzonego przez kierującego, wyrażoną w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku manewru wyprzedzania.

4. Poza obszarem zabudowanym, w tunelach o długości przekraczającej 500 m, kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp wynoszący co najmniej:

  1. 50 m – jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobusem;
  2. 80 m – jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem niewymienionym w pkt 1.5.

5. Organ zarządzający ruchem na drogach może, za pomocą znaków drogowych, zmniejszyć lub zwiększyć dopuszczalną odległość, o której mowa w ust. 4, w zależności od dopuszczalnej prędkości w tunelu.

Zgodnie z przepisem kierujący pojazdem jest obowiązany przy hamowaniu lub zatrzymywaniu się zachować odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia z poprzedzającym pojazdem. Oceniając bezpieczną odległość, kierowca powinien wziąć pod uwagę stan drogi.

Artykuł 3 opisuje sytuację kierowców pojazdów z indywidualnymi ograniczeniami prędkości lub zespołów pojazdów dłuższych niż 7 m. Kierujący pojazdami na drogach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu taki, aby mogli bez przeszkód wjechać w lukę i wyprzedzić jadący przed nimi pojazd.

Inna sytuacja dotyczy art. 19 ust. 3a, który ustanawia bezpieczną odległość między pojazdami na drogach ekspresowych w celu zapobiegania tzw. jeździe na zderzaku. Zgodnie z tym przepisem, kierowca poruszający się po autostradzie lub drodze ekspresowej jest obowiązany zachować odpowiedni odstęp od poprzedzającego go pojazdu. Odległość ta wyrażona jest w metrach i odpowiada co najmniej połowie prędkości poruszającego się pojazdu, wyrażonej w km/h. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku wykonywania manewru wyprzedzania.

Bezpieczna odległość i znaki drogowe

Zachowanie bezpiecznej odległości jest rzeczą oczywistą, ale niektórzy kierowcy wciąż o tym zapominają. Znak o nazwie Bezpieczna odległość jest używany w punktach, w których należy przypomnieć kierowcy o zachowaniu odpowiedniej odległości. Istnieją również dwa inne znaki związane z zachowaniem bezpiecznej odległości: Bezpieczna odległość i Minimalna odległość między pojazdami.

Jak wygląda sytuacja w pozostałej części Europy?

W Austrii, Francji, Niemczech, Szwecji, Włoszech czy Holandii przepisy są znacznie bardziej rygorystycznie egzekwowane. Dla przykładu: przy prędkości 80 km/h karze się, jeśli odstęp między samochodami nie wynosi jednej czwartej wskazania prędkościomierza. Przy 100 km/h jest to 25 metrów. W przeciwnym razie grożą kary pieniężne i punktowe.

Na austriackich autostradach należy przestrzegać bezpiecznej odległości i zasady 2 sekund. Autostrady są bezpośrednio oznaczone strzałkami bezpiecznego odstępu, a także znakami drogowymi i znakami informacyjnymi. Jeśli bezpieczna odległość nie jest przestrzegana, kierowca podlega mandatowi blokowemu w wysokości 50 EUR za wykroczenie.

Często zadawane pytania

Jak zachować bezpieczną odległość między samochodami?

Przestrzegaj zasady 3 sekund! Po prostu wybierz stały obiekt na drodze, którym może być znak lub drzewo, a co najmniej dwie sekundy muszą upłynąć, zanim samochód jadący przed Tobą dotrze do tego miejsca.

Dlaczego potrzebujemy bezpiecznych odstępów?

Jest to jedna z najprostszych i najłatwiejszych zasad zmniejszania ryzyka wypadku na drodze. W razie niebezpiecznej sytuacji każdy ułamek sekundy się przyda i może uratować życie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj