Zasada suwaka: dlaczego kierowcy tak bardzo jej nie lubią?

0
38
reguła suwaka

Z tak zwaną zasadą Zipping Rule najczęściej spotykamy się jako kierowcy na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Jest to stosunkowo prosta rzecz do praktykowania, ale wielu kierowców nadal jej nie rozumie i może irytować niektórych gorącokrwistych osobników. W 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące zamków błyskawicznych. Co to oznacza dla Ciebie?

Reguła zamka błyskawicznego

Biorąc to pod uwagę, ZIP najczęściej można spotkać na autostradach i drogach ekspresowych. Zasada ZIP ma zastosowanie tam, gdzie kierowcy nie mogą kontynuować jazdy swoim pasem ruchu. ZIP wchodzi w grę na przykład przed punktem, w którym dwa pasy łączą się w jeden. Oznacza to, że przed zamknięciem drogi, robotami drogowymi lub w gorszym przypadku, gdy doszło do wypadku.

Jak stosować ZIP?

Zasada ZIP polega na tym, że samochody jadące na pasach obok siebie muszą naprzemiennie wjeżdżać na pas przelotowy . Oznacza to, że kierowcy muszą zbliżać się do miejsca, w którym dwa pasy zbiegają się w jeden na obu pasach. Jest to jedyny sposób na utrzymanie płynnego i bezkonfliktowego ruchu przed faktycznym zwężeniem. Kiedy znajdziesz się w takiej sytuacji, najlepszym i możemy powiedzieć, że jedynym właściwym sposobem na ZIP jest połączenie się z pasem przelotowym (wolnym) niedaleko przed zwężeniem, ale tuż przed nim. Pozwoli to uniknąć długich kolejek i ograniczeń w ruchu.

Zasada ZIP jest regulowana przez ustawę o ruchu drogowym, art. 22, sekcje 1-4, która definiuje ją w następujący sposób:

art. 22 ust. 1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

art. 22 ust. 2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1) do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo;
2) do środka jezdni lub na drodze jednokierunkowej do jej lewej krawędzi – jeżeli zamierza skręcić w lewo.

art. 22 ust. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu nie pozwalają na skręcanie zgodnie z zasadą określoną w tym przepisie lub jeżeli jazda jest dozwolona tylko w jednym kierunku.

art. 22 ust. 4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, z wyjątkiem ust. 4a i 4b, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.

art. 22 ust. 4a. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni o wielu pasach ruchu w tym samym kierunku jazdy, w razie niemożności kontynuowania jazdy jednym pasem ruchu z powodu przeszkody znajdującej się na tym pasie lub jej zniknięcia, kierujący pojazdem poruszającym się po sąsiednim pasie ruchu, bezpośrednio przed miejscem występowania przeszkody lub miejscem, w którym pas ruchu zanika, zezwala jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów znajdujących się na takim pasie ruchu na zmianę pasa ruchu na sąsiedni pas ruchu, na którym możliwa jest kontynuacja jazdy.

art. 22 ust. 4b. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni o więcej niż dwóch pasach ruchu w tym samym kierunku jazdy, gdy nie jest możliwe kontynuowanie jazdy dwoma pasami ruchu z powodu przeszkód na tych pasach lub ich zaniku, jeżeli między tymi pasami ruchu znajduje się jeden pas ruchu, na którym możliwa jest dalsza jazda, kierujący pojazdem jadącym tym pasem, bezpośrednio przed miejscem, w którym znajduje się przeszkoda lub w którym znikają pasy ruchu, zezwala jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z prawej strony na zmianę pasa ruchu, a następnie jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z lewej strony.

Jazda na suwak
Zdroj: policja.pl

Jazda równoległa

Ściśle związane z tą kwestią jest pojęcie jazdy równoległej, które jest obecnie stosowane do zasady ZIP. Jazda równoległa to sytuacja, w której napotykasz duży ruch z dwoma ciągłymi pasami pojazdów. Pojazdy poruszają się z prędkością, z jaką porusza się ta ciągła linia pojazdów. Wyprzedzanie nie ma miejsca, jeśli jeden pas ruchu jedzie szybciej niż drugi. Zasada jazdy równoległej ma zastosowanie, ale tylko w przypadku tych ciągłych strumieni pojazdów. Gdy jeden z pasów jest wolny, nie jest to już jazda równoległa.

Zdroj: policja.pl

Znak biegu naprzemiennego

Miejsce, w którym obowiązuje tak zwana naprzemienna zmiana pasa ruchu podczas jazdy równoległej, może być oznaczone znakiem drogowym zatytułowanym Naprzemienna zmiana pasa ruchu.

Należy jechać wybranym pasem ruchu do miejsca, w którym liczba pasów zmniejsza się. Zazwyczaj miejsce to jest oznaczone znakiem informacyjnym Alternating Gears, który wskazuje zasadę naprzemiennych biegów (ZIP).

Kierowcy muszą przestrzegać zasady ZIP zgodnie ze znakiem drogowym lub sytuacją w danym momencie i muszą kierować się własnym zdrowym rozsądkiem i oceną sytuacji. Ponieważ znaki nie zawsze są umieszczone wszędzie.

Jakie są błędy podczas ZIPping?

Te błędy podczas ZIPpingu powodują korki, niepotrzebne hamowanie, ale także niezdolność do płynnej jazdy:

  • Zatrzymywanie się lub celowe blokowanie, aby wjechać na pas mijania.
  • Zbyt wczesne wjeżdżanie na pas przelotowy.
  • Nierówna prędkość pojazdu na obu pasach ruchu.
  • Nieutworzenie lu ki, aby samochód mógł przejechać z pasa przelotowego na pas mijania.
  • Niepotrzebne i chaotyczne przechodzenie z pasa na pas.

Zip? Nie, dziękuję.

Pomimo tego, że zasada ZIP ma swój własny znak drogowy i każdy kierowca o niej słyszał, wciąż jest wielu, którzy albo nie rozumieją ZIPpingu, albo po prostu go ignorują i nie chcą przepuścić nikogo przed sobą. Wystarczy kilka takich mądrych głów i ruch na drodze może się całkowicie zatrzymać. Ostatecznie tym, co najbardziej irytuje kierowców w ZIPpingu jest „złudzenie optyczne”.

Dzieje się tak dlatego, że gdy samochody zaczynają zbyt wcześnie łączyć się z pasem przelotowym, kierowca na sąsiednim pasie ma wrażenie, że inni bezczelnie go wyprzedzają. Kierowcy niechętnie wpuszczają kogokolwiek przed siebie, a agresja przejmuje kontrolę lub z drugiej strony zmusza ich do zjechania na pas, gdy naprawdę tego potrzebują.

Takie środowisko może wywołać reakcję łańcuchową i nagle nawet najspokojniejszy kierowca, który medytował przy muzyce za kierownicą, ma nerwy na wodzy.

Jak wspomnieliśmy na początku, zasada ZIP jest regulowana przez prawo. Nie nakłada ona jednak na kierowców obowiązku jej przestrzegania, a raczej ją „zaleca”. Tak więc, chociaż wyjaśnia dość precyzyjnie, co oznacza zasada ZIP, nie pada na podatny grunt w ruchu drogowym.

4 najważniejsze zasady zippingu:

  • Przewiduj zwężenia i zwalniaj, gdy tylko zobaczysz znak drogowy wskazujący na roboty drogowe, oznakowanie wypadku lub zbiegające się pasy ruchu.
  • Wybierzjeden pas ruchu, aby kontynuować jazdę i nie wjeżdżaj od razu na pas przelotowy.
  • Jedź tym pasem do miejsca zwężenia.
  • Jeśli zostaniesz przydzielony do pasa przelotowego, skoncentruj się na jeździe i nie sprawdz aj, co się stało lub z jakiego innego powodu zarządzono zwężenie.

Kiedy zasada ZIP nie ma zastosowania?

Zasada ZIP nie ma zastosowania, gdy jeden pas jedzie prosto, a następny pas jest pasem do skrętu. Oznacza to, że nie można równolegle korzystać z pasa do skrętu i włączać się do kolejki na pasie do jazdy prosto.

Często zadawane pytania

Czym jest zasada ZIP?

Zasada ZIP ma zastosowanie, gdy kierowcy nie mogą kontynuować jazdy swoim pasem. ZIP wchodzi w grę na przykład przed punktem, w którym dwa pasy łączą się w jeden. Oznacza to, że przed zamknięciem drogi, robotami drogowymi lub w gorszym przypadku, gdy doszło do wypadku.

Kiedy zasada ZIP nie ma zastosowania?

Zasada ZIP nie ma zastosowania, gdy jeden pas ruchu biegnie prosto, a następny pas jest pasem do skrętu. Oznacza to, że nie można równolegle korzystać z pasa do skrętu i włączać się do kolejki na prostym pasie.

Co to jest jazda równoległa?

Jazda równoległa to sytuacja, w której napotykasz duży ruch z dwoma ciągłymi pasami pojazdów. Pojazdy poruszają się z prędkością, z jaką porusza się ta ciągła linia pojazdów. Wyprzedzanie nie ma miejsca, jeśli jeden pas ruchu jedzie szybciej niż drugi. Zasada jazdy równoległej ma zastosowanie, ale tylko w przypadku tych ciągłych strumieni pojazdów. Gdy jeden z pasów jest wolny, nie jest to już jazda równoległa.

Źródło: policja.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj