Kamery samochodowe za granicą: gdzie dozwolone jest używanie i gdzie zostawić kamerę w domu

2
273
Kamery samochodowe za granicą

Kamery samochodowe, Dashcam lub czarne skrzynki, tak nazywa się inteligentne urządzenie z szeregiem funkcji i korzyści. Większość z nas ma je zainstalowane w samochodzie i korzysta z nich bez ograniczeń. Omówmy razem korzystanie z kamer samochodowych, ponieważ w różnych krajach europejskich obowiązują różne zasady.

Ogólnie: jak i gdzie używać kamer samochodowych?

Posiadasz kamerkę samochodową na stałe w swoim aucie i podróżujesz za granicę? Przed zaplanowaniem podróży zagranicznej upewnij się, że wiesz, jakie są szczegółowe zasady korzystania z kamery samochodowej podczas podróży w każdym kraju. Obecne zasady użytkowania mogą się stale zmieniać, więc to, co ma zastosowanie dzisiaj, może nie mieć zastosowania w przyszłym roku.

W Unii Europejskiej nie ma jasnych, jednolitych przepisów ani szczegółowych zasad dotyczących korzystania z kamer samochodowych. W związku z tym konieczne jest przyjrzenie się każdemu krajowi europejskiemu z osobna.

Ponadto zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z ustawą o ochronie danych osobowych. W kontekście oznacza to, że generalnie nagrania z kamer samochodowych nadają się do użytku prywatnego i celów prywatnych. Nagrania są pełne danych osobowych osób, tablic rejestracyjnych i innych danych osobowych. Dlatego też nagrany materiał nie powinien być udostępniany ani ujawniany. Należy również pamiętać, że nagrania udostępniane publicznie powinny mieć edytowane i zamazane tablice rejestracyjne oraz osoby biorące udział w nagraniu. Ponadto nagrania powinny być chronione przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie.

Kolejną ogólną i ważną kwestią powinno być właściwe umieszczenie kamer samochodowych, kabli i innych akcesoriów w pojeździe. Kamera musi być zainstalowana w stałym miejscu, aby nie poruszała się podczas jazdy. Kamera powinna być zawsze prawidłowo umieszczona, tak aby nie zasłaniała pola widzenia kierowcy, nie zasłaniała ani nie ograniczała wzroku we wszystkich kierunkach i nie rozpraszała uwagi podczas jazdy.

Polska

W Polsce monitorowanie sytuacji na drogach jest takie samo jak w Czechach i innych krajach UE. Oznacza to, że filmowanie jest legalne. Jeśli masz materiał filmowy i chcesz go udostępnić, nie zapomnij o ustawie o ochronie danych i tablicach rejestracyjnych, a osoby, których to dotyczy, nie mogą być możliwe do zidentyfikowania. Z drugiej strony, za nieprzestrzeganie przepisów grożą grzywny.

Republika Czeska

W Czechach korzystanie z kamer samochodowych jest legalne. Nie ma ograniczeń w korzystaniu z kamer, ale tylko do celów prywatnych. Jeśli chcesz dalej rozpowszechniać nagranie, na przykład publikując je w mediach społecznościowych, musisz uzyskać zgodę zainteresowanych osób.

Nie wolno rozpowszechniać ani publikować materiału filmowego bez zgody, a osoby i znaki rejestracyjne nie mogą być rozpoznawalne na samym materiale filmowym. Nagranie może zostać przekazane firmie ubezpieczeniowej lub policji w celu zbadania wypadku lub innej kolizji.

Słowacja

Na Słowacji obowiązują takie same zasady korzystania z kamer samochodowych jak w Czechach. Oznacza to, że możesz używać kamer samochodowych na drodze bez ograniczeń, ale tylko do użytku prywatnego. Jeśli chcesz dalej rozpowszechniać nagranie, tylko za zgodą zainteresowanych osób. Nie zapomnij edytować nagrania. Nie wolno identyfikować osób ani tablic rejestracyjnych pojazdów. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować karą grzywny.

Austria

Korzystanie z kamer w Austrii nie jest zalecane i niedozwolone, ponieważ grożą za to wysokie mandaty. W Austrii nie ma wyraźnego zakazu wykonywania nagrań, ale muszą one być monitorowane do użytku prywatnego i nie mogą rejestrować ciągłego ruchu drogowego. Nie jest możliwe publikowanie i udostępnianie monitorowanych nagrań, a ponadto grożą za to dodatkowe kary. Jeśli chcesz wykorzystać nagranie jako dowód, istnieją również ograniczenia w tym zakresie. Należy również pamiętać, że tablice rejestracyjne i osoby muszą być edytowane tak, aby nie można ich było zidentyfikować. Dlatego w tym kraju lepiej jest wyłączyć kamerę samochodową i jej nie używać.

Niemcy

Z drugiej strony w Niemczech sytuacja dotycząca kamer samochodowych nie jest jednolita. Każdy kraj związkowy traktuje korzystanie z kamer oddzielnie. Ogólnie rzecz biorąc, w Niemczech korzystanie z kamer jest dozwolone, ale monitorowane nagrania nie mogą być publicznie rozpowszechniane, a nagrywanie całych i ciągłych podróży jest niedozwolone, właśnie ze względu na ochronę prywatności. Oznacza to, że nie mogą one naruszać zasad prywatności. Nowością jest to, że nagrania z kamer samochodowych mogą być wykorzystane jako dowód i możliwe jest nagranie wypadku. Można osiągnąć to, że niektóre kamery mają automatyczną aktywację kamery tylko w przypadku gwałtownego hamowania lub automatycznego nadpisywania nagrania. Należy uważać, aby nagranie nie zostało wykorzystane przeciwko nam tylko z powodu naruszenia prywatności. Za złamanie przepisów grożą wysokie grzywny.

Chorwacja

Jeśli przejeżdżasz przez Chorwację, nie musisz się martwić, ponieważ nie ma specjalnych zasad dotyczących korzystania z kamer samochodowych. Nagrany materiał jest przeznaczony do użytku prywatnego. Opublikowane nagrania muszą pokazywać nieczytelne tablice rejestracyjne, a także nierozpoznawalne osoby, w przeciwnym razie możesz zostać ukarany wysokimi grzywnami.

Włochy

Zdecydowałeś się przejechać przez Włochy? Tutaj nie obowiązują żadne specjalne zasady. Korzystanie z kamery samochodowej jest możliwe, a nagrania są przeznaczone do użytku prywatnego. W przeciwnym razie grożą Ci mandaty. Kamera samochodowa nie może zakłócać pola widzenia kierowcy!

Francja

We Francji filmowanie kamerą samochodową jest dozwolone. Materiał filmowy można wykorzystywać do własnych celów prywatnych, ponieważ Francja bardzo rygorystycznie podchodzi do ochrony prywatności innych osób. Jeśli nie masz pewności, nie używaj kamery w miejscach publicznych.

Hiszpania

Tutaj korzystanie z kamery samochodowej jest dozwolone. Wykonane nagrania są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego. Należy ściśle przestrzegać przepisów dotyczących ochrony prywatności innych osób, dlatego lepiej wyłączyć kamerę w miejscach publicznych i łatwo dostępnych.

Portugalia

W Portugalii obowiązują bardzo surowe kary za korzystanie z kamer samochodowych. Portugalia, wraz z Luksemburgiem, wydaje się być najbardziej rygorystyczna w UE. Używanie kamery samochodowej jest tu nielegalne, ale jej posiadanie również może stanowić problem. Najlepiej więc zostawić kamerę samochodową w domu.

Používání autokamer u nás i v zahraničí

Szwajcaria

Podczas podróży po Szwajcarii prawdopodobnie najlepiej będzie wyłączyć kamerę samochodową, ponieważ nie wolno jej używać. Istnieją jednak pewne i specyficzne warunki, w których można mieć włączoną kamerę, ale warunki te praktycznie wykluczają się wzajemnie i są bardzo trudne do spełnienia. Musisz mieć legalny powód, aby nagrywać, więc nie możesz filmować w celach prywatnych. Poza tym, wszystkie osoby biorące udział w nagraniu powinny wyrazić na nie zgodę. Kolejnym warunkiem jest możliwość nagrywania ważnych i kluczowych wydarzeń, takich jak wypadek i inne niebezpieczne momenty, co jest praktycznie niemożliwe, włączając kamerę przed wypadkiem lub inną sytuacją, w którą możemy wpaść na przykład na drodze.

Węgry

Na Węgrzech można nagrywać materiał z podróży, ale tylko w celach prywatnych. Kolejnym ważnym warunkiem jest nagrywanie w niskiej rozdzielczości i niskiej liczbie klatek na sekundę. Materiał filmowy nie może być przechowywany dłużej niż 5 dni roboczych. Jeśli złamiesz którąkolwiek z zasad, możesz zostać ukarany grzywną. W Rumunii nie ma specjalnych zasad dotyczących aktywnego korzystania z kamery samochodowej, a jedynie te tradycyjne. Możesz więc używać kamery do nagrywania swojej podróży, ale tylko do użytku prywatnego. W tym kraju korzystanie z kamery samochodowej jest bardzo mile widziane, na przykład ze względu na sytuację społeczną w kraju.

Ukraina

Jeśli przejeżdżasz przez Ukrainę, spodziewaj się, że przepisy będą podobne do tych w innych krajach. Również w tym kraju zaleca się używanie kamery samochodowej do skanowania, ponieważ sytuacja społeczna w kraju jest niestabilna. Nagrania należy wykorzystywać wyłącznie do celów prywatnych.

Słowenia

Kwestia korzystania z kamer samochodowych nie jest w żaden sposób zdefiniowana, więc nie ma jasnych zasad. Ogólnie rzecz biorąc, prawo nie zabrania korzystania z kamer samochodowych, więc zakładamy, że korzystanie z nich jest dozwolone, ale do celów prywatnych, ponieważ w przeciwnym razie możesz zostać ukarany grzywną.

Bułgaria

Kamery można używać w Bułgarii. Pamiętaj tylko, że nagrania są przeznaczone do użytku prywatnego.

Grecja

Jeśli jedziesz do Grecji, tutaj również nie musisz się martwić, więc zasady korzystania z kamer są podobne do tych w innych krajach. Monitorowanie podróży jest dozwolone, ale do własnych celów. Z tą różnicą, że jeśli potrzebujesz dowodów dla policji, możesz je ujawnić tej instytucji. Materiał filmowy nie może być jednak publicznie udostępniany ani nagrywany.

Albania

Nie musisz się martwić podróżując po Albanii, ponieważ możesz korzystać z kamery pokładowej. Należy jednak pamiętać o pewnych zasadach. Urządzenie nie może znajdować się w polu widzenia kierowcy, a publicznie udostępnione nagranie nie może mieć czytelnej tablicy rejestracyjnej, a twarze na nagraniu nie mogą być rozpoznawalne.

Macedonia Północna

W Macedonii Północnej obowiązują takie same zasady jak w Albanii. Oznacza to, że korzystanie z kamer samochodowych jest dozwolone. Nagrany materiał musi mieć nieczytelne znaki rejestracyjne, a także nierozpoznawalne twarze. Kamera nie może być umieszczona w polu widzenia kierowcy.

Czarnogóra

Czarnogóra jest krajem, w którym kamery samochodowe są dozwolone. Korzystanie z kamer samochodowych podlega tym samym zasadom, co w innych sąsiednich krajach. Oznacza to, że kamera samochodowa może być włączona podczas podróży i może robić zdjęcia otoczenia. Nagrania muszą mieć nieczytelne tablice rejestracyjne, a także zamazane twarze, aby nie można było zidentyfikować osób na nagraniu. Należy zadbać o umieszczenie kamery w innym miejscu niż pole widzenia kierowcy.

Bośnia i Hercegowina

Kamery samochodowe są tutaj legalne, a nagrywanie jest dozwolone. Urządzenie musi być umieszczone poza polem widzenia kierowcy. Nagranie musi być edytowane tak, aby twarze osób biorących udział w nagraniu nie były rozpoznawalne, a znaki rejestracyjne pojazdów nie były czytelne.

Belgia

Jeśli przejeżdżasz przez Belgię i chcesz monitorować swoje podróże, jest to możliwe, ale do celów prywatnych. Publikowanie nagrań jest zabronione i nielegalne. Jeśli chcesz opublikować nagranie i wykorzystać je jako dowód na przykład w wypadku, jest to możliwe, ale z tą różnicą, że osoby zaangażowane wiedzą o tym i wyrażają na to zgodę.

Holandia

W Holandii można używać kamery samochodowej wyłącznie do celów prywatnych. Należy pamiętać, że materiał filmowy udostępniony jako dowód musi zostać poddany edycji, w postaci zamazania osób i tablic rejestracyjnych.

Luksemburg

W Luksemburgu możesz posiadać kamerę samochodową, jest to legalne, ale nie możesz jej używać do nagrywania swojej podróży .

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii obowiązują podobne zasady, więc można używać kamery samochodowej i przechowywać nagrania wyłącznie do użytku osobistego i nie publikować ich.

Je používání autokamer v zahraniční zakázáno?

Irlandia

Korzystanie z kamery samochodowej jest tutaj również dozwolone i legalne. Nie można publikować nagrań, ponieważ są one przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego.

Szkocja

Tutaj również można używać kamery samochodowej bez żadnych specjalnych zasad. Nie publikuj nagrań i zachowaj je do celów prywatnych.

Walia

W Walii używanie kamery samochodowej do nagrywania podróży jest legalne. Nagrania są przeznaczone do użytku prywatnego, więc nie należy ich publikować.

Norwegia

Norwegia nie ma specjalnych zasad dotyczących korzystania z kamer samochodowych podczas podróży. Można więc używać kamery samochodowej do monitorowania podróży, ale do celów prywatnych.

Szwecja

W Szwecji obowiązują inne zasady. Jeśli chcesz korzystać z kamery samochodowej w Szwecji, musisz ubiegać się o specjalne zezwolenie, które musi zostać ci wydane. W przeciwnym razie użytkownikowi grożą kary finansowe. Wynika to z faktu, że musisz mieć pozwolenie na monitorowanie miejsc publicznych. Monitorowanie nagrań jest możliwe tylko do celów prywatnych.

Islandia

Podobnie jak w większości krajów, na Islandii można używać kamery samochodowej do celów prywatnych. Kamera nie może znajdować się w polu widzenia kierowcy, a nagranie musi być edytowane. Tablica rejestracyjna i twarz osoby muszą być nieczytelne.

Finlandia

W Finlandii obowiązują te same zasady, co w innych krajach, które nie mają specjalnych przepisów dotyczących korzystania z kamer samochodowych. Możesz używać kamery samochodowej, ale monitorowany materiał jest przeznaczony wyłącznie do celów prywatnych.

Dania

Zasady korzystania z kamer samochodowych w Danii są takie same jak w innych krajach, co oznacza, że można korzystać z kamery samochodowej i monitorować swoją podróż. Materiał należy wykorzystywać wyłącznie do celów prywatnych i pamiętać o jego edycji, tj. uczynieniu tablic rejestracyjnych i osób nieczytelnymi.

Serbia

W Serbii zasady są takie same jak w większości krajów. Możliwe jest korzystanie z kamery samochodowej, należy tylko pamiętać, że nagrania są przeznaczone wyłącznie do celów prywatnych.

Estonia

W Estonii korzystanie z kamery samochodowej jest legalne, wystarczy ustawić urządzenie tak, aby nie zakłócało pola widzenia kierowcy. Nagrania nie mogą być upubliczniane, tablice rejestracyjne muszą być nieczytelne, a twarze nierozpoznawalne.

Litwa

Na Litwie można używać kamery w samochodzie. Urządzenie nie może znajdować się w polu widzenia kierowcy, a ponadto nagranie nie powinno być upubliczniane. Nagranie musi mieć nieczytelne znaki rejestracyjne, a także być nierozpoznawalne przez twarze.

Łotwa

Na Łotwie kamery samochodowe są dozwolone. Urządzenie nie może znajdować się w polu widzenia kierowcy, a nagrania nie mogą być upubliczniane. Nagrany materiał musi być edytowany tak, aby znak rejestracyjny był nieczytelny, a twarze i osoby nierozpoznawalne.

Andora

W Andorze kamery samochodowe są dozwolone. Muszą być one jednak używane zgodnie z zasadami i przepisami. Oznacza to, że kamera nie może zakłócać pola widzenia kierowcy, a nagrania nie mogą być upubliczniane. Należy upewnić się, że numery rejestracyjne pojazdów nie są czytelne, a osoby nie są rozpoznawane.

Mołdawia

W Mołdawii, podobnie jak w większości krajów, kamery samochodowe są dozwolone, ale muszą być używane zgodnie z zasadami i przepisami. Oznacza to, że kamera nie może wpływać na pole widzenia kierowcy, a nagrany materiał nie może być upubliczniany. Upewnij się, że nagranie jest edytowane w taki sposób, aby tablice rejestracyjne zaangażowanych pojazdów były nieczytelne, a także aby żadne osoby nie zostały zidentyfikowane.

Turcja

W Turcji można używać kamery samochodowej. Urządzenie nie może znajdować się w polu widzenia kierowcy, a ponadto nagranie nie powinno być upubliczniane. Nagranie musi mieć nieczytelne znaki rejestracyjne, a także nierozpoznawalne rysy twarzy.

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj